Menu

Các bước để thêm kênh YouTube vào trang Fanpage Facebook:

00:18 - 04/09/2020

Các bước để thêm kênh YouTube vào trang Fanpage Facebook:

Bước 1:

Đăng nhập tài khoản Facebook dưới quyền Admin kiểm soát trang Fanpage của bạn.

Bước 2:

Tiếp theo nhập từ khóa YouTube vào khung Search Facebook rồi click chọn YouTube for Pages trên danh sách kết quả tìm kiếm.
 

Bước 3:

Click chọn Click Here to Install, sau đó click chọn tiếp Add YouTube for Pages.

Bước 4:

Tiếp theo click chọn Go to App, sau đó chọn Allow.

Bước 5:

Nhập số điện thoại của công ty hoặc số điện thoại mà bạn dùng để kinh doanh... vào mục phù hợp.

Bước 6:

Đánh tích chọn mục I have read and accepted the Terms of Service, sau đó click chọn Save Changes.

Bước 7:

Nhập tên kênh YouTube của bạn vào khung YouTube Username / Channel Name. Sử dụng tùy chọn còn lại để thiết lập cách liên kết kênh YouTube và Fanpage.

Chẳng hạn, bạn đánh tích chọn YouTube Username / Channel Name và Allow user comments?

Bước 8:

Click chọn Save Changes và thêm kênh YouTube vào trang Fanpage Facebook của bạn là xong.

Tin cùng chuyên mục