Menu

Kích thước ảnh sản phẩm chuẩn trên website là bao nhiêu?

12:56 - 09/08/2021

Với kinh nghiệm thiết kế web cũng như seo website lên top Google. Các bạn nên để kích thước như thế này. Để hình ảnh đúng và phù hợp

Với kinh nghiệm thiết kế web cũng như seo website lên top Google. Các bạn nên để kích thước như thế này. Để hình ảnh đúng và phù hợp

Kích thước hình ảnh slide chuẩn ở trang chủ: 1360 x 540 pixel
Kích thước hình ảnh minh họa chuẩn trong bài viết: 300 x 188 pixel
Kích thước hình ảnh trong bài viết: 800 x 500 pixel
Kích thước hình ảnh minh họa chuẩn bên trong sản phẩm: 300 x 400 pixel
Kích thước hình ảnh chi tiết chuẩn của sản phẩm thì lớn gấp đôi: 600 x 800 pixel.
 

Tin cùng chuyên mục