Menu

Nhân tố Cạnh tranh sản phẩm

16:11 - 12/10/2018

Hôm qua đi học, thầy bảo dạy 5 nhân tố vĩ mô ảnh hưởng đến cạnh tranh. Về tìm trên google chia sẻ cho các bạn. Tiếp tục phân tích..

5 Nhân tố Cạnh tranh (Five Forces Model) nhằm mục tiêu tìm hiểu các yếu tố tạo ra lợi nhuận trong kinh doanh. Ông cho rằng, bất cứ ngành kinh doanh nào cũng phải chịu tác động của 5 yếu tố. Từ khi được công bố vào năm 1979 đến nay, mô hình này vẫn được đánh giá là hiệu quả trong việc tìm hiểu nguồn gốc yếu tố tạo lợi nhuận. Hơn nữa, mô hình còn giúp doanh nghiệp xác định các chiến lượn cạnh tranh để duy trì và tăng lợi nhuận trong kinh doanh.

Nhân tố 1: Mức độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong cùng ngành, thể hiện chính ở:
Tỷ lệ tăng trưởng ngành (phụ thuộc vào chu kỳ ngành);
Mức độ tập trung trong ngành: Ví dụ, 4 doanh nghiệp dẫn đầu chiếm 60% thị phần thì được coi là mức độ tập trung cao;
Khả năng tạo khác biệt;
Chi phí chuyển nhà cung cấp;
Khả năng tận dụng lợi thế về quy mô;
Chi phí thoái lui.
Nhân tố 2: Sự đe dọa của đối thủ mới, thể hiện chính ở:
Khả năng tận dụng lợi thế về quy mô;
Khả năng gia nhập vào hệ thống phân phối;
Các rào cản pháp lý.
Nhân tố 3: Sự đe dọa của sản phẩm thay thế, thể hiện chính ở:
So sánh giữa giá và khả năng đáp ứng nhu cầu: Ví dụ, Hàng không và Đường sắt; GSM và 3G…;
Khả năng chuyển đổi qua sử dụng sản phẩm thay thế của khách hàng.
Nhân tố 4: Quyền đàm phán của khách hàng, thể hiện chính ở:
Mức độ nhảy cảm về giá của khách hàng;
Chi phí chuyển qua nhà cung cấp mới của khách hàng;
Khả năng tạo khác biệt hóa: Ví dụ, Iphone (Apple);
Số lượng khách hàng;
Khối lượng trung bình mua bởi một khách hàng.
Nhân tố 5: Quyền đàm phán của nhà cung cấp, thể hiện chính ở:
Mức độ nhạy cảm của khách hàng;
Chi phí chuyển qua nhà cung cấp mới của khách hàng;
Khả năng tạo sự khác biệt hóa;
Số lượng nhà cung cấp;
Khối lượng trung bình bán bởi một (01) nhà cung cấp.

Tin cùng chuyên mục