Menu

Thiền vipassana

15:54 - 21/04/2019

Đây là các đầu sách rất hay và đọc có thể thực tập được, không bị ảo tưởng sức mạnh, rất sát thực với đời sống. Khi có điều kiện nên đi học các Khóa Vipassana 5-10 ngày do các vị Thiền Sư dạy.

HÃY NGHE, ĐỌC KỸ 3 CUỐN SAU để hiểu đúng về Thiền
1) Những Vị Thiền Sư Đương Thời  https://youtu.be/keruZTTe-Mg
2) Sách Từ Chánh Niệm đến Giác Ngộ -T. Ajahn Brahm

Nghe mp3: https://bitly.vn/1o9t
Lời giới thiệu (1/19): https://youtu.be/buAPbaQR-v0
Căn bản của hành thiền (2/19) https://youtu.be/EMZa1TZr4tc
Căn bản của hành thiền (3/19) https://youtu.be/DTeYaaRgp1U
Chướng ngại trong hành thiền (4/19) https://youtu.be/Nz_cmebuZCU
Chướng ngại trong hành thiền (5/19) https://youtu.be/SHeH5nXzqSI
Chướng ngại trong hành thiền (6/19) https://youtu.be/lX_y3vLjpkQ
Phẩm chất của chánh niệm (7/19) https://youtu.be/qw-_FczR2Wo
Tạo hứng thú cho hành thiền (8/19) https://youtu.be/eJLSHUXishQ
Hơi thở tuyệt đẹp (9/19) https://youtu.be/NHBr2LWQ_sk
Bốn trọng tâm chánh niệm - Tứ niệm xứ (10/19) https://youtu.be/Tf5l8ovFe4E
Nhập sơ thiền (11/19) https://youtu.be/uX5mKA8dQS4
Nhập nhị thiền (12/19) https://youtu.be/pBiStSb3NT8
Tam thiền (13/19) https://youtu.be/iQCRBzeyMas
Bản chất của tuệ giác (14/19) https://youtu.be/l9ninBIyc-Q
Tuệ giác giải thoát (15/19) https://youtu.be/oOUYeL_ld-Y
Giác ngộ nhập vào dòng thánh (16/19) https://youtu.be/6VcV2qEGChk
Tiến tới giác ngộ hoàn toàn (17/19) https://youtu.be/0d5FuqWGt9Y
Buông xả đến tận cùng (18/19) https://youtu.be/y8a20gvt6EM
Kết luận - Hết (19/19) https://youtu.be/YaTyIQvu5d0

3) Sách Căn bản thiền minh sát - T.Mahasi Sayadaw
https://youtu.be/mJySFnBdnys
4) Sách Chánh Niệm thực tập Thiền Quán - T.Henepola
https://bitly.vn/1o9n

Tin cùng chuyên mục